top of page

Om Tove Irene

Jeg har stor glede av å uttrykke meg gjennom kunsten og dette danner grunnlaget for den skapende prosessen; i det spontane, intuitive og å ha det gøy med farger. Et tema som gjentar seg i arbeidene er; "vandrere".

 

"Vandrerne" viser oss noen ganger retningen eller de kan "passe på/ beskytte".  Vandrerne er på en "reise" eller vandring fra ett sted mot eller i en retning til et annet sted, men det er ikke slik at målet alltid er mye bedre enn utgangspunktet,  for det vet vi ikke alltid. Det er forandringen til noe annet, som er av betydning. Idag (som i tusenvis av år) er mennesket i bevegelse og forflytter seg av mange forskjellige årsaker. Så, "vandrerne", kan være symbol på mennesket i denne bevegelsen som menneskeheten erfarer konstant, ja, både som en ytre og en indre reise.

Ansiktene er ofte kun en antydning for det er ønskelig at betrakteren

kan la blikket vandre fritt over hele maleriet eller flaten.

Skikkelsene er symboler på mennesket som en del av naturen på jorden og i det enorme  universet. 

Spenningsfeltet kan ligge i denne kontrasten mellom

utrykket i verkets atmosfære og betrakteren.  

 

Alle "vandrerne" er unike og av den grunn blir det aldri to helt like arbeider.

Akryl på lerret, er den vanligste uttrykksformen,

men det å eksperimentere med forskjellige teknikker eller medier f.eks. å håndkolorere digitale Giclée trykk

eller monotypi (trykk), 

er også interessant og gir bevegelse og driv i den kunstneriske prosessen.  

 

Jeg blir ofte inspirert av farger, former, naturen og poetiske tekster, mennesker og musikkstykker som får tanker og følelser til å bevege seg i retning av at mennesket er bestående av kropp, sjel og ånd samt at mennesket i alle sine aspekter er på "reise" eller "vandring" i dette uendelige "landskap". 

bottom of page